Vatten i trädgården

Vatten i trädgården är en självklarhet. Utan vatten överlever inga växter. Men vatten i form av dammar och andra vattenspeglar är också en stor del i en välmående trädgård.

I sommras besökte jag Lotties trädgård strax utanför Ängelholm. Trädgården är indelad i många vackra trädgårdsrum, och ofta hittar du en liten bubblande pöl, ett porlande vattenspel eller en stilfull damm kantad av sten. Mycket inspirerande att se hur fritt man kan tänka när det kommer till vatten i trädgården!

Bubblande vattenspel Grön vattenspegel porlande vattenskulptur

Förutom att skapa en ny biotop, och en möjlighet att inhysa vattenlevande växter som näckrosor och  svärdslilja, så ger det även liv på annat sätt. Många djur och insekter lever i vattenmiljöer, och ännu fler gynnas av dem. Grodor, salamandrar, trollsländelarver m. fl. fyller trädgården med liv. Småfåglar badar gärna i ett vattenfyllt fat eller annat grunt vatten, och i en dam kan du få besök av större fåglar som t. ex. gräsänder. Du kan till och med odla egna kräftor om dammen är tillräckligt stor!

En trädgårdsdamm för mellanträdgården Brygga vid stora dammen Damm med naturlig karaktär

För den med mycket plats och ännu mer tid finns en oändlig variationsmöjlighet. Men du behöver inte ha en stor trädgård för att ha vatten i trädgården, och lösningen behöver inte ens vara särskilt komplicerad eller ens permanent. En nergrävd hink med lite sten i kan även den erbjuda plats för både växter och insekter.

sittplats vid smal stenkantad damm Lång damm förstärker formen på trädgårdsrummet ibland kan du bara ana vattnet i trädgården

Jag hoppas att ni som planerar att införa en vattenmiljö i er trädgård i sommar hittar något som passar just er! Kanske kan Lotties trädgårdsdammar inspirera!

 

Advertisements

2 thoughts on “Vatten i trädgården

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s